Damar Yolu Açılması

Damar Yolu Açılması

Damar yolu açılması (periferik venöz)

Periferik venöz kateter, sıklıkla ön koldaki ve el sırtındaki toplar damarlar kullanılarak, kısa süreli damar içi ilaç tedavisi yapmak amacıyla kullanılan kateterdir. Hastaneye yatan hastaların %80’inden fazlasına intravenöz (IV) tedavi uygulanmaktadır.

Damar yolu; hastalara ilaç, serum,total parenteral beslenme, kan transfüzyonu gibi uygulamaların yapılabilmesi amacıyla dolaşım sistemi ve dış ortam arasında doğrudan bir giriş yolu oluşturmak için vene katater takılması işlemidir.

Damar yolu, periferik veya santral venlere açılır. El ve ayak üzerindeki venler 1-2 saat ya da birkaç gün gibi kısa sürecek tedaviler için tercih edilebilirler. Ven içi uygulamalarda kullanılan venler genellikle; kol, ön kol, el, ayak, bebeklerde alın ve saçlı derinin olduğu alanlardaki venlerdir. Bu bölgelerdeki venler, büyük ve yüzeyel olmaları, derinin ince olması, venin kayması ve kanın ven dışına sızmasını engelleyecek miktarda bağ dokusu bulunması nedeniyle daha uygundur.