IM Enjeksiyon

IM Enjeksiyon

İntramüsküler enjeksiyon nedir?

İntramüsküler (İM) enjeksiyon; kas tabakası içerisine ilaç enjekte edilmesi işlemidir.

Kas tabakası kan damarları açısından zengin durumda olduğundan dolayı yayılım subkutan enjeksiyon yöntemine nazaran daha hızlıdır. İlacın etkisinin çok çabuk görülmesi gerektiği, hastanın oral yolla ilaç alamayacağı, gastrointestinal sivaları ilaç içeriğine zarar verdiği zamanlarda tercih edilebilir. Dorsogluteal bölge (arka kalça), ventrogluteal bölge (yan kalça), femoral bölge (uyluk) ve deltoid kası bölgelerine uygulanır.