İntravenöz İlaç İnfiüzyonu

İntravenöz İlaç İnfiüzyonu

İntravenöz ilaç infüzyonu nedir?

İntravenöz infüzyon fazla miktardaki ilaçların veya solüsyonların intravenöz yolla yani damar yoluyla verilmesi anlamına gelir. Anestezi uygulamalarında intravenöz yolla ilaç verilmesi intravenöz yolla uygulanabilen tüm anestezik ilaçlar, kas gevşetici ve çeşitli ilaçların uygulanmasına olanak tanır. İntravenöz yolla uygulanan anestezik ve diğer ilaçlar doğrudan dolaşıma katıldıkları için kısa sürede, istenen dozda etkili olmasını sağlar. Anestezi uygulaması ve cerrahi işlem sırasında profilaksi, hipertansiyon gibi çeşitli nedenlerle birçok ilacın aynı yolla uygulamasına olanak sağlar.