IV Enjeksiyon

IV Enjeksiyon

İntravenöz enjeksiyon nedir?              

“İntravenöz” toplar damar içi demektir. Kan tahlilleri yapılmak istendiğinde çoğu zaman intravenöz yolla kan örneği alınır. Ayrıca, tıpta tedavi için kullanılan ilaçların bazıları damar içinden uygulanması gerektiğinde, çoğu zaman intravenöz enjeksiyon ile verilir. IV (intravenöz) uygulamalarda uygun ven seçilirken tedavinin süresi ve hastanın damar durumu dikkate alınmalıdır. Hastaneye yatan hastaların %80’inden fazlasına intravenöz tedavi uygulanmaktadır. Özellikle hızlı verilmesi sakıncalı olan ilaçlar ve birden fazla ilaç verilmesi gerektiğinde seruma karıştırılarak yavaş verilmesi tercih edilir.

Neden intravenöz enjeksiyon kullanılır?

İlaçların damardan verilişi, diğer yöntemlere göre daha hızlı etki başlangıcı sağlar. Bazı ilaçlar sadece damar içinden verilebilir. Birçok ilacın damar içi enjeksiyon yerine ağızdan veya kas içi enjeksiyon şeklinde alınması da mümkündür. Intravenöz girişler için en çok kullanılan toplar damar kollarda dirsek içinde bulunan antekübital (dirsek önü) toplar damarlarıdır.

Damar içine kan dolarak belirginleşmesi ve deri altında görülebilir, hissedilebilir hale gelmesi için önce kola bir lastik manşon bağlanır. Damar gözle görülerek veya bazen de parmaklarla hissedilerek giriş noktası belirlenir. Bu nokta ve çevresindeki belirlenen bölge sterilize edilir ve uygun iğne ile toplar damar içine girilir. Bazen hastalarda dirsek önü toplar damarlar çok ince olduğundan bulunamayabilir, bu durumlarda başka toplar damarlar aranır.