Muayene

Muayene
Muayene olmak, hekimin sağlıkla ilgili şikayeti olduğunu belirten kişiyi, hasta olan kişiyi veya sağlık durumunun belgelendirilmesi gereken kişiyi sağlık yönünden incelemesidir.